Еко село Коштунићи

У фабрици здраве хране ГРАБ д.о.о., у Коштунићима, успешно је реализована ресертификација успостављеног система менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 и HACCP система, од стране сертификационог тела SGS , Београд. Циљеви провере су били да се потврди систем менаџмента у сагласности са свих захтевима провераваног стандарда, да је организација ефективно имплементирала планирани систем менаџента и да је   Прочитајте више …

.