Еко село Коштунићи

У фабрици здраве хране ГРАБ д.о.о., у Коштунићима, успешно је реализована ресертификација успостављеног система менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 и HACCP система, од стране сертификационог тела SGS , Београд.

Фабрика Био Хране

Фабрика Био Хране

Циљеви провере су били да се потврди систем менаџмента у сагласности са свих захтевима провераваног стандарда, да је организација ефективно имплементирала планирани систем менаџента и да је систем менаџмента способан за постизање циљева проистеклих из политике квалитета.
Налази провере били су да: организација има успостављен и одржаван систем квалитета, систем менаџмента је у складу са захтевима стандарда и да показује способност система да систематично постиже одговарајуће захтеве за производе и услуге у оквиру подрчја примене, политике и циљева организације и да нема неусаглашености.
Препорука оцењивача SGS је да се сертификат продужи.

Политика квалитета (Пдф документ)

.

.